Ako môže poškodiť zdravie užívanie Rivotril 05 a Solian 400mg?

Ako moze skodit zdraviu Rivotril 05 a Solian 400mg.

Otázka

Ako môže poškodiť zdravie užívanie Rivotril 05 a Solian 400mg?

Odpoveď

To závisí od toho, či tieto liečivá užívate kvôli tomu, že si to vyžaduje Váš zdravotný stav alebo ide o náhodné užitie. V prvom prípade sú nežiadúce účinky individuálne a závislé na dávke, v tom druhom je situácia komplikovanejšia a vyžaduje si radu lekára.