Existujú hoomeopatiká, ktoré by sa dali pravidelne užívať namiesto antihistaminík?

Existujú homeopatiká, ktoré by syn užíval pravidelne namiesto antihistaminík a mali by ten istý efekt?

Otázka

Existujú hoomeopatiká, ktoré by sa dali pravidelne užívať namiesto antihistaminík?

Odpoveď

Existuje tzv. "homeopatické antihistaminikum". Ide o liek Poumon histamine 15 CH. Podáva sa preventívne 10 granúl 1x za týždeň. V prípade objavenia sa žihľavky sa liek podáva 2x denne. Ide o liek na lekársky predpis a predpíše Vám ho každý lekár, ktorý pozná princípy homeopatickej liečby.