Môj otec má nález v 3 krížových stavcoch

Môj otec je onkologický pacient. Má nález v 3 krížových stavcoch. Musel absolvovať rôzne predoperačné vyšetrenia, aby sa mohlo rozhodnúť, či by bol možný operačný zákrok. Medzi týmito vyšetreniami bolo aj CT hrudníka.V popise vyšetrenia je uvedené: "Nešpecifické noduly v pľ. parenchýme bilat. prevažne subpleurálne, vpravo v počte 4, vľavo 2, max veľkosti do 3mm. Bez patol. zmien interstícia." Chcela by som teda vedieť, čo preňho znamená tento popis. V lekárskom slovníku sme si vyhľadali termín nodul = uzlík, preto máme obavy.

Otázka

Môj otec má nález v 3 krížových stavcoch

Odpoveď

CT vyšetrenie nedokáže odlíšiť pôvod nálezu uzlíkov/nodulov v pľúcach. Tieto noduly môžu byť pozápalové, môžu byť prejavom nejakého ochorenia pľúc (napr. sarkoidóza), môžu to byť nádorové metastázy, prípadne ako pľúcne prejavy tzv. systémových ochorení. Je na ošetrujúcom lekárovi vášho otca, aby posúdil závažnosť a význam týchto nálezov a podľa toho rozhodol o potrebe či nepotrebnosti ďalších vyšetrení.