Zadýchanie pri fyzickej aktivite

Pri behaní, alebo väčšej fyzickej aktivite sa dosť zadýchavam. Je normálne pre 23 ročného muža s výškou 180 cm mať na spirometrií hodnoty FEV1=3,7 a FVC=4,6?

Otázka

Zadýchanie pri fyzickej aktivite

Odpoveď

Nie je to normálne, 23ročný mladý muž sa pri behaní alebo obdobnej fyzickej aktivite nemá čo nadmerne zadýchavať. Spirometrické hodnoty, ktoré ste uviedli, nazačujú, že v čase vyšetrenia ste mali obštrukčnú ventilačnú poruchu ľahkého stupňa, t.j. nie normálny nález. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie vašich príznakov a spirometrie je diagnóza ponámahová astma. Mali by ste navštíviť špecialistu pneumológa, ktorý by túto resp. inú diagnózu potvrdil a navrhol Vám vhodnú liečbu.