Pigmentová degenerácia sietnice

Čo užívať pri pigmentovej degenerácii sietnice, najlepšie niečo prírodné, pretože ide o dlhodobé užívanie.

Otázka

Pigmentová degenerácia sietnice

Odpoveď

Pigmentová degenerácia sietnice - ako samostatná jednotka, sa homeopatiou nelieči. Môže sa však podávať tzv. terénna homeopatická liečba, ktorá lieči organizmus ako celok a v rámci tejto komplexnej terapie sa dá v určitých prípadoch ovplyvniť aj degenerácia sietnice. Odporúčam osobnú konzultáciu u lekára homeopata.