Psychosomatické problémy, alebo fyzické ochorenie?

Táto otázka sa netýka mňa ale mojej matky ktorá má 48 rokov. Stále má iný tlak, raz vyšší inokedy nízky Mala nedostatok draslíka triaslo sa jej telo, ešte aj teraz, nepije, nefajči váha 55kg.

Otázka

Táto otázka sa netýka mňa ale mojej matky ktorá má 48 rokov. Stále má iný tlak, raz vyšší inokedy nízky. Mala nedostatok draslíka triaslo sa jej telo, ešte aj teraz, nepije, nefajči váha 55kg. Cvičí každý deň. Bola aj na infúziach. Doktorka jej kázala užívať magnézium, že to má zo stresu a už to má asi 3 mesiace. Ďalej v hrdle má napuchnutú uzlinu a doktorka jej dala penicilin, no po 3 týždňoch zasa začala cítiť tú uzlinu. Nechutí jej jesť a keď zje niečo mäsité je jej zle od žalúdka. Chcel by som vedieť čo je to a na aké vyšetrenie má ísť a na aké testy. Mohla by to byť rakovina pankreasa alebo uzlín?

Odpoveď

Z vášho popisu nemožno určiť nijakú jednu, jasnú a konkrétnu diagnózu či ochorenie. Pravdepodobne ide o zdravotné disproporcie psychosomatického pôvodu. Naznačujete, že v pozadí jej diagnóz je nejaký veľký stres či dlhodobejšie stresové obdobie. To je závažné. To sa premieta do zníženej imunity, tráviacich problémov, kolísania tlaku a následne do fyzickej disharmónie a celého radu rôznych zdravotných disproporcií. No tie isté príznaky môžu byť aj z viacerých fyzických ochorení. S rakovinou to však nemá vôbec nič spoločné a vaša mamka si musí riešiť vyjasnenie diagnóz ďalej v spolupráci s lekármi či inými odborníkmi.

Dlhodobý, silný a neriešený stres a psychická vyčerpanosť spôsobujú následne najprv celý rad rôznorodých zdravotných disproporcií, následkov a neskôr až ochorení súvisiacich so zlyhaním psychosomatickej regulácie organizmu. Lekárka by jej ešte mala dať urobiť pre istotu ďalšie širšie krvné a laboratórne vyšetrenia, aby potvrdila či vylúčila prítomnosť nejakého fyzického ochorenia. Lebo ani to nie je ešte celkom vylúčené.

No ak budú výsledky v poriadku, tak bude treba uvažovať aj o návšteve u psychológa a liečbu jej psychickej traumy. Musíte naďalej intenzívne spolupracovať s lekárkou. No na rakovinu nemusíte v tejto chvíli vôbec myslieť, tá neprichádza z popisovaných príznakov do úvahy a sústreďte sa na hľadanie reálne, menej závažnej diagnózy a hlavne vyvolávajúcich príčin.

Jednou z nich by mohla byť hormonálna rozladenosť organizmu súvisiaca s klimaktériom (prechod, menopauza), čiže s postupným ukončovaním cyklickej hormonálnej funkcie ovárií (vaječníkov). Preto nech požiada lekárku aj o niektoré vyšetrenia hormonálneho profilu a nech si naštuduje túto problematiku. V tomto období nastáva u väčšiny žien veľmi široké spektrum psychických aj fyzických zmien, ktoré sa premietajú do zdanlivej či reálnej prítomnosti rôznych zdravotných potiaží, ochorení a psychickej rozladenosti, pretože v tom čase naozaj dochádza k ovplyvneniu imunity, psychickej odolnosti a pod. a následnej chorobnosti.

Okrem konkrétnej pomoci lekárov je preto potrebné zaviesť si v tejto etape života veľmi prísny a zdravý režim životosprávy a psychohygieny (šport, pohyb, relax) . Dôležité je aj pochopenie členov rodiny a okolia a zvýšené ohľady na ženy v prechode. Problémy s prechodom môžu trvať rôzne dlho no časom ustanú a organizmus ženy sa adaptuje. No bez vlastného pričinenia a snahy žien o správnu konzervatívnu (prirodzenú) životosprávu a psychohygienu to môže prebiehať dlhšie a dramatickejšie a pomocou liekov, ktoré niekedy ešte skomplikujú situáciu.