Čo ma čaká s thorakálnou hyperkyfózou?

Mám 18 rokov a diagnostikovanú thorakálnu hyperkyfózu. Od oka mi stanovili aj skoliózu (bez RTG). Momentálne s tým nemám žiadne problémy, ale chcel by som vedieť, čo ma čaká.

Otázka

Mám 18 rokov a diagnostikovanú thorakálnu hyperkyfózu. Od oka mi stanovili aj skoliózu (bez RTG). Momentálne s tým nemám žiadne problémy, ale chcel by som vedieť, čo ma čaká. Snažím sa to cvičením napraviť, ale už je asi neskoro.

Odpoveď

Torakálna hyperkyfóza je vo všeobecnosti definovaná ako zvýraznené zakryvenie v oblasti hrudnej chrbtice, momentálne je hranicou viac ako 50 stupňov. Jej príčiny môžeme zjednodušene rozdeliť do troch skupín - posturálne, Scheuermannova choroba a vrodene píčiny. Posturálne príčiny súvisia so zlým držaním tela - hrbením sa pri sedení, nesprávnou výškou pracovného stola, preťažovaním chrbta ťažkými ruksakmi a pod. Dlhodobá, nekorigovaná posturálna hyperkyfóza môže časom prejsť až do štrukturálnych zmien chrbtice. Scheuermannova choroba je štrukturálna zmena chrbtice, ktorá vzniká v období zrýchleného rastu v puberte (12-18 rokov), kedy dochádza k zníženiu prednej steny tiel stavcov, čím získavajú klinovitý tvar. Presná príčina nie je známa. Postihuje cca 10% populácie, častejšie chlapcov.

Vrodená hyperkyfóza vzniká v dôsledku anomálií tiel stavcov, ktoré sa objavujú už počas vnútromaternicového vývoja. Mierne formy hyperkyfózy nemusia mať žiadne klinické prejavy okrem pozorovateľného hrbenia sa. Vo všeobecnosti ale toto zvýšené zakrivenie vyžaduje kompenzačne prispôsobiť polohu krku, aby sa zachoval priamy pohľad, v oblasti hrudníka potom nerovnomerne zaťažuje jednotlivé štruktúry, čím môže zrýchľovať degeneratívne procesy na chrbtici a prispievať k ďalším funkčným poruchám a bolesti. Ťažké formy potom spôsobujú silne bolesti v dôsledku kompresie nervových štruktúr a ďalšie ťažkosti, ako napríklad problémy s dýchaním. Potvrdenie tejto diagnózy a určenie možnej príčiny vyžaduje ďalšie vyšetrenia, preto Vám odporúčam vyhľadať odborníka v tejto oblasti.