Fantómová bolesť po amputácii

Potrebujem poradiť ohľadom fantómovej bolesti po amputácii. Ako dlho to trvá a čo na to pomáha?

Otázka

Potrebujem poradiť ohľadom fantómovej bolesti po amputácii. Ako dlho to trvá a čo na to pomáha?

Odpoveď

Fantómová bolesť je charakterizovaná ako bolesť pociťovaná v amputovanej končatine alebo v inej chýbajúcej časti tela. Môže vzniknúť bezprostredne po úraze či operácii, ale aj v odstupe týždňov až mesiacov po strate.

Prítomné sú príznaky ako je štípanie, pichanie, brnenie, svrbenie. Pri prelude fantómovej končatiny po určitom období popisujú zmeny, kedy sa fantómová končatina postupne skracuje, event. sa distálny koniec končatiny, spravidla prsty pripájajú priamo na kýpeť. Patofyziológia fantómovej bolesti stále nie je úplne objasnená. Dochádza k zmenám na úrovni periférnehi aj centrálneho nervového systému počas amputácie aj bezprostredne po amputácii a ktoré podmieňujú vznik fantómovej a kýpťovej bolesti. Napriek narastajúcim poznatkom z neurobiológie je liečba veľmi náročná a často nedostatočná. Základ liečby postamputačnej a fantómovej bolesti je farmakoterapia. Ak sa nedosiahne úľava, možno zaradiť do liečby invazívne postupy.

Menším prínosom sú postupy ako je biofeedback a psychologická liečba. Zaujímavé výsledky sú popisované pripoužití tzv “mirror box” – “virtuálna zrkadlová krabica” vytvára pomocou zrkadla ilúziu existencie chýbajúcej končatiny. Pri pohybe zdravej končatiny v zrkadle vizuálnym biofeedbackom dochádza k aktivácii kýpťa druhej končatiny, k svalovému pohybu aj k tvorbe impulzov z amputovanej končatiny a zároveň k spomaleniu kôrovej reorganizácie. Metóda je jednoduchá, lacná, použiteľná doma, nezaťažuje pacienta ani zdravotnícky personál. Doporučujem vyšetrenie pacienta u špecialistu algeziológa : v ambulancii chronickej bolesti v mieste bydliska.