Nadýchanie agresívnej čistiacej žieraviny

Asi pred týždňom sme čistili zapchatý odtok chemickým prípravkom. Ja som sa toho nadýchala a odvtedy mám pálivú bolesť na pravej strane pľúc.

Otázka

Asi pred týždňom sme čistili zapchatý odtok chemickým prípravkom. Ja som sa toho nadýchala a odvtedy mám pálivú bolesť na pravej strane pľúc. Nekašlala som, ani hrdlo ma nebolelo. Len tá bolesť, taká pálivá. Môže ísť o chemický zápal pľúc? Nie som fajčiarka. Bolesť už nie je taká intenzívna. K doktorovi som nešla. Môže sa chemický zápal vyliečiť aj bez lekárskej pomoci?

Odpoveď

Žiaden chemický zápal pľúc neexistuje. Máte poleptanú sliznicu dýchacieho traktu chemickou žieravinou. Bolo potrebné uviesť presný názov prípravku, ktorým ste čistila odtokové rúry. Ak to bola napríklad kyselina soľná (HCl), ktorá sa na takéto čistenie používa, tak ide o veľmi silnú kyselinu, ktorá sa používa v cca 40%nej koncentrácii na uvoľnenie a rozpustenie vodného kameňa. Pri zmiešaní s vodou „dymí“ a výpary po vdýchnutí môžu poleptať sliznice dýchacieho traktu. Mal by ju používať len dospelý a zaškolený človek, pretože okrem nadýchnutia môžu odstrekujúce kvapôčky poškodiť (prepáliť) šaty, okolité predmety, fŕknuť vám do oka a na kožu a popáliť vás, rozpustiť kovové predmety a niektoré iné hmoty a pod.

Preto s ňou pracujeme veľmi opatrne v rukaviciach s ochrannými okuliarmi a v pracovných šatách a po naliatí na odvápňovaný keramický predmet ponorený vo vode, zadržíme dych (ak nemáme masku) a okamžite odídeme pričom robíme veľký prievan. Po určitom čase keď sa kameň uvoľnil sa nadýchneme mimo výparov a zadržíme dych a tak prídeme k čistenej ploche a rýchlo riedime veľkými množstvami tečúcej vody. Pri tejto práci by vždy mala byť k dispozícii tečúca voda, aby sme mohli odstreknutú či vyliatu koncentrovanú kyselinu rýchlo riediť a omyť prúdom tečúcej vody. Odkladať fľašu s kyselinou treba na bezpečné a skryté miesto, kde s ňou neprídu do styku deti a nepovolané osoby. Vždy musí byť jasne označená ako nebezpečná žieravina. Okrem toho treba vedieť, že nikdy nelejeme (nezrieďujeme) vodu do kyseliny, ale len kyselinu do vody. V prvom prípade totiž môže v prudkej termickej reakcii vzkypieť a vybuchnúť vám do tváre a poleptať vás.

Choďte preto okamžite k pľúcnemu lekárovi aby posúdil rozsah poleptania sliznice a poskytol vám odbornú pomoc. Predtým si však zistite aký prípravok ste použila a povedzte jeho názov aj lekárovi. Jednu chybu ste už urobila, tak už nerobte druhú a to, že by ste nešla k lekárovi. Riskujete bez ošetrenia veľmi vážne následky napríklad vznik pľúcneho edému a iné oneskorené následky. Táto epizóda musí byť zaznamenaná aj vo vašej zdravotnej anamnéze a karte.