Čo človeku s postihnutím najviac pomôže?

Čo človeku s postihnutím najviac pomôže – čo najviac ocení ako pomoc?

Otázka![Čo človeku s postihnutím najviac pomôže?](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201511/ypcGt3vdWOD3pv2hwwmy.jpg "Čo človeku s postihnutím najviac pomôže?") Zdroj foto: Shutterstock.com

Do nášho vchodu sa nedávno prisťahovala jedna mladá žena na vozíku. Stretávam ju často vo vchode, aj by som jej rada viac pomohla, ale neviem úplne, ako na to. Lebo nikdy som s človekom na vozíku neprišla do kontaktu. Čo človeku s postihnutím najviac pomôže – čo najviac ocení ako pomoc?

OdpoveďKaždý človek sa snaží byť čo najviac sebestačný. Mnohé osoby, ktoré sa pohybujú na vozíčku sú veľmi samostatné, ale nesmieme im klásť do cesty prekážky. Napr. spolubývajúci v bytovom dome by mali podporiť bezbariérovú úpravu vstupu do budovy, otváranie vchodových dvier na fotobunku. Ak sa v poschodovej bytovke nenachádza výťah je možnosť namontovať schodišťovú plošinu. Ak zatiaľ takéto možnosti chýbajú, je potrebné priamo sa opýtať osoby na vozíku, akú pomoc jej môžete osobne poskytnúť. Podotýkam, že pomáhať pri prenose vozíka po schodoch je veľmi náročné a vyžaduje fyzickú zdatnosť. Netreba podceniť nebezpečenstvo pádu s možnými nepríjemnými následkami.