Výpočet dôchodku pri prechode z invalidného dôchodku do starobného

Chcela by som sa informovať ohľadne výpočtu dôchodku pri prechode z invalidného dôchodku do starobného.

Otázka![Výpočet dôchodku ](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201511/vSPQ00tzxK8lq9UkKZF6.jpg "Výpočet dôchodku ") Foto zdroj: Shutterstock.com

Chcela by som sa informovať ohľadne výpočtu dôchodku pri prechode z invalidného dôchodku do starobného. Od 1991 som na invalidnom dôchodku (s nejakým prerušením) na viac ako 70%. Skoro celé toto obdobie oficiálne opatrujem chorých pacientov (svokra a matka). Aktuálne žije len moja matka o ktorú sa starám približné od 2003. Zaujímalo by ma či sa mi tieto roky počas, ktorých opatrujem chorých zohľadnia pri výpočet starobného dôchodku.

OdpoveďDobrý deň, podľa § 15 ods. 1, písm. e) Zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, osoba, ktorá vykonáva opatrovanie a je poberateľom invalidného dôchodku nie je povinne dôchodkovo poistená. Pri prepočte invalidného dôchodku na starobný dôchodku zohráva dôležitú vec skutočnosť, že od roku 2004, t.j. ,od účinnosti nového zákona o sociálnom poistení sa zmenili aj parametre, dôležité pre výpočet dôchodku. Invalidný dôchodca pri dosiahnutí dôchodkového veku môže požiadať o prepočet dôchodku. Z obdobia poskytovania opatrovateľskej starostlivosti sa mu započítava iba 12 rokov a je otázne, či príjem za opatrovanie môže zvýšiť osobný mzdový fond, keďže v tom čase za invalidného dôchodcu štát neprepláca dôchodkové poistenie. V každom prípade, bude vhodné nechať si prepočítať invalidný dôchodok na základe záznamov, ktoré má sociálna poisťovňa.

Nemôže nič stratiť, lebo podľa § 81 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení, v prípade súbehu nárokov na invalidný dôchodok a starobný dôchodok, vypláca sa vždy ten, ktorý je vyšší.