Mám nárok na trojkolesový bicykel?

Mám operované oba bedrové kĺby. Mám nárok na trojkolesový bicykel?

Otázka![invalidita_trojkolesovy_cykel](https://img.c.zdravie.sk/cache/article/201512/EEa5lYrcuMY0JiSnTcNu.jpg "invalidita_trojkolesovy_cykel") Zdroj foto: Shutterstock.com

Mám operované oba bedrové kĺby. Mám nárok na trojkolesový bicykel?

OdpoveďPooperačný stav po operácii bedrových kĺbov závisí často od príčiny poruchy bedrových kĺbov (vrodené vykĺbenie, poúrazový stav, pozápalová stav, opotrebovanie v súvislosti s fyzickou námahou, resp. s nadváhou a pod. Do úvahy prichádza okrem východiskového stavu, aj vek, hmotnosť operovanej osoby, schopnosť intenzívne rehabilitovať a iné faktory. Po úspešnom absolvovaní rehabilitačnej liečby mnoho pacientov, kde východiskový stav pohybového aparátu bol fyziologický (napr. stavy po úraze u mladých osôb), odkladá barle, či palicu a zvláda chôdzu dokonca bez akejkoľvek pomôcky.

Zdravotnícke pomôcky, medzi ktoré patrí aj trojkolka, resp. trojkolesový vozík sú viazané na predpis rehabilitačného lekára a na potvrdenie účelnosti pomôcky zo strany revízneho lekára zdravotnej poisťovne. Tieto pomôcky sa potom poskytujú bezplatne, alebo za čiastočnú úhradu cez zdravotnú poisťovňu podľa kategorizačného zoznamu zdravotníckych pomôcok. Tento kategorizačný zoznam sa pravidelne aktualizuje Opatrením MZ SR.

V Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok, ktorý bude platný od 1.1.2016 sú aj trojkolky, resp. trojkolesové vozíky:

L65384 Trojkolka TRIO šírka 64 cm, výška 80 - 90 cm, nosnosť do 100 kg, skladacia úhrada ZP - 73,38, doplatok 24,25 Preskripčné obmedzenie: ZP, RHB (rehabilitačný lekár)

V skupine L11.1 Trojkolesový vozík je 5 rôznych typov vozíkov na nožný, resp. ručný pohon bez doplatkov, resp. s rôznymi doplatkami. Preskripčné obmedzenie: ZP, RHB

Okrem zdravotníckych pomôcok je možné požiadať o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia). Poskytujú ho odbory sociálnych vecí Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienkou je, aby žiadajúca osoba bola posudkovou komisiou uznaná za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), t.j. aby miera funkčnej schopnosti bola znížená o 50 a viac %. Po operácii oboch bedrových kĺbov (umelé kĺby) je miera funkčnej poruchy minimálne 50%, teda spĺňa podmienku priznania štatútu osoby s ŤZP. Príspevok sa však poskytuje iba na kompenzačné pomôcky, zahrnuté v Opatrení č. 7. Trojkolky, ani trojkolesové vozíky sa v Opatrení č.7 nenachádzajú.