Autor Bc. Peter Obžera

Profil autora

Bc. Peter Obžera
Študent magisterského štúdia špecializácie kondičný tréner, tréner zápasenia 2. triedy, certifikovaný inštruktor SM systém, certifikát metódy "Akrálna koaktivačná terapia v športe" a metódy "Propriocepčná neuromuskulárna facitilácia". Pôsobí ako osobný tréner a tréner zápasenia. Aktuálne aktívne športuje na vrcholovej úrovni a je členom slovenskej reprezentácie zápasenia voľným štýlom.

Články od autora

Guľatý chrbát - horný skrížený syndróm