Autor PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS

Profil autora

PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS
PhDr. Mgr. Eva Medvecká, PhD., DiS
Vyštudovala III.st. VŠ v odbore ošetrovateľstvo. Má špecializáciu z anesteziológie, resuscitológie a urgentnej starostlivosti, špecializáciu z komunitného ošetrovateľstva. 38 rokov pracovala ako vedúca sestra na OAIM. Od roku 2015 je konateľom ADOS. Počas dlhoročnej odbornej praxe a celoživotného vzdelávania získala široké spektrum multiodborových vedomostí a skúsenosti v nemocničných zariadeniach, ale aj v komunitnej domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Prednáša, konzultuje a oponuje diplomové práce na VŠ v odbore ošetrovateľstvo.

Články od autora

Huntingtonova choroba, jej príznaky, prejavy, diagnostika, liečba a dedičnosť