Autor doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.

Profil autora

doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc.
internista, kardiológ
FESC hlavný odborník MZ SR pre odbor kardiológie, V. interná klinika, Oddelenie neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky, FNsP Bratislava. FESC Prezident nadácie a hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu

Články od autora

Protitabakový zákon v Taliansku znížil výskyt infarktu myokardu o 11,2%!

Slovenská nadácia srdca