Slovenská nadácia srdca

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť.

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje projekty s nasledujúcim zameraním:

  • tvorba celoslovenskej siete kardiológov a internistov participujúcich na jej projektoch,
  • vytvorenie Aliancie primárnej a sekundárnej prevencie,
  • tvorba registrov a prieskumov kardiovaskulárnych ochorení vrátane rizikových faktorov,
  • zber dát, spracovanie, triedenie a štatistické spracovanie,
  • celoslovenské klinické štúdie kardiovaskulárnych ochorení.

Na základe súčasného nepriaznivého vývoja v oblasti kardiovaskulárnych ochorení v Európe i na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom projektu MOST - Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Projekt prebieha na celom Slovensku v septembri 2008 (a aj v roku 2007) formou informačných a edukačných podujatí zameraných na problematiku kardiovaskulárnych ochorení a ich prevencie (tento rok pribudlo množstvo nových aktivít ako Lekári idú medzi ľudí!, Autá zdravého života, Vlaky zdravého života, Preukaz zdravého života a podobne.

Viac o Slovenskej nadácii srdca a jej aktivitách sa dozviete na www.tvojesrdce.sk