Infarkt myokardu - srdcový infarkt

Infarkt myokardu je stav, ktorý vzniká zastavením prívodu krvi do časti srdca, čo vedie k ireverzibilnému poškodeniu danej časti srdca, k jej odumretiu.
Akútny srdcový infarkt je stav, ktorý vzniká zastavením prívodu krvi do časti srdca, čo vedie k ireverzibilnému poškodeniu danej časti srdca, k jej odumretiu.

Príznaky infarktu

 • veľmi silná, neznesiteľná bolesť za hrudnou kosťou, ktorá trvá dlhšie ako 20 minút
 • bolesť môže vychádzať aj zo žalúdka spojená s tráviacimi ťažkosťami a vracaním
 • bolesť môže byť lokalizovaná aj medzi lopatkami alebo môže vyžarovať do ľavej (ale aj pravej) hornej končatiny
 • pocit strachu zo smrti

Príčiny vzniku infarktu

 • ateroskleróza
 • vysoký krvný tlak
 • obezita
 • cukrovka
 • trombóza
 • zvýšená koncentrácia cholesterolu a iných tukov v krvi
 • nesprávne stravovacie návyky
 • znížená fyzická aktivita
 • zvýšený psychický stres
 • fajčenie

Diagnostika infarktu

 • EKG
 • Laboratórne vyšetrenie krvi - zvýšený počet leukocytov, zvýšená aktivita niektorých enzýmov (CK, troponín, myoglobín, AST, LDH), zvýšená hladina glukózy, bielych krviniek, zvýšená sedimentácia červených krviniek.

Liečba infarktu

Nevyhnutná je hospitalizácia na koronárnej jednotke. Liečba spočíva v medikamentóznom ovplyvnení faktorov ohrozujúcich život chorého -snaha znížiť rozsah poškodenia srdca obnovením prekrvenia /katétovými metódami či rozpustením krvanej zrazeniny v cievach srdca/, zmiernenie bolesti, ovplyvnenie srdcového rytmu a zvládnutie srdcovej dekompenzácie. Po zvládnutí akútneho stavu sa kladie dôraz na rehabilitáciu a odstránenie subjektívnych ťažkostí pacienta.