Autizmus

Autizmus je vývojová porucha zdravia, ktorá vyvoláva komplikácie o vzťahu k iným ľuďom. Autisti majú narušenú schopnosť vytvoriť si vzťah k iným ľuďom. Často sa správajú k ľuďom ako ku predmetom.

Ďieťa Zdroj foto: Shutterstock.com

Príznaky

Pre autizmus sú charakteristické 3 hlavné typy príznakov:

 • Porucha sociálnych vzťahov
 • Autistické deti sa hrajú vedľa ostatných detí, ale nikdy nie s nimi
 • Charakteristické je aj chýbanie zrakového kontaktu.
 • Porucha komunikácie
 • Používanie bežných gest a mimických výrazov je narušené
 • Echolálie - opakujú slová alebo frázy iných osôb bez toho, aby vedeli, čo to znamená
 • Oneskorený vývin reči alebo vôbec nerozprávajú
 • Hovoria o sebe v druhej alebo v tretej osobe
 • Obmedzenie aktivít a záujmov
 • Autisti majú radi stereotypné činnosti. Na narušenie stereotyou reagujú výraznou emočnou rozladenosťou (vybuchnú)
 • Jednostranné využitie hračiek pri hre

Príčiny vzniku

 • Pravá príčina nie je známa
 • Súčasné výskumy identifikovali možné gény zodpovedné za vznik tejto poruchy, ale je potrebné skúmať ďalej

Liečba

 • Využívajú sa hlavne výchovné metódy
 • Lieky, ktoré by vyliečili túto poruchu neexistujú
 • Špeciálna starostlivosť už od útleho detstva pomáha posilniť správne správanie a potláčať výbuchy
 • Napriek tomu, len malé percento autistov je schopných v dospelosti existovať samostatne