Hyperkinetický syndróm

Hyperkinetický syndróm je psychická porucha vyskytujúca sa v detstve. Častejšie sa vyskytuje u chlapcov.

Hyperkinetický syndróm je psychická porucha vyskytujúca sa v detstve. Častejšie sa vyskytuje u chlapcov. Začína sa už v predškolskom veku. Charakterisrická je neposednosť, porucha pozornosti, učenia a motorická neobratnosť.

Príznaky hyperkinetického syndrómu

 • Dieťa je hyperaktívne - neposedné, vrtí sa
 • Porucha pozornosti - dieťa sa nevie sústrediť na určitú činnosť, prerušuje ju, nedokončí ju, možno ho ľahko vyrušiť
 • Vyrušuje pri vyučovaní, je impulzívne
 • Môžu byť prítomné aj poruchy reči
 • Poruchy emócií
 • Poruchy spánku
 • Poruchy príjmu potravy

Príčiny vzniku hyperkinetického syndrómu

 1. Genetické faktory
 2. Zmeny v neurotransmiterovom systéme mozgu
 3. Oneskorený vývoj centrálneho nervového systému
 4. Zlé rodinné pomery Diagnostika hyperkinetického syndrómu

Diagnóza sa určí na základe uvedených klinických príznakov, ktoré však musia byť trvalé a nadmerné v porovnaní s ostatnými deťmi. Dôležité je hodnotenie dieťaťa v školskom prostredí. Potrebné je EEG (elektroencefalografia) a neurologické vyšetrenie.

Liečba hyperkinetického syndrómu

 • Dieťaťu treba upraviť prostredie, v ktorom sa učí, aby tam malo čo najmenej rušivých faktorov, potrebuje častejšie prestávky
 • Liečba si vyžaduje spoluprácu aj zo strany učiteľov a rodičov, trpezlivý prístup
 • Farmakoterapia - psychostimulanciá, antidepresíva