Downov syndróm

Downov syndróm je genetická porucha spôsobená abnormalitou na 21. chromozóme. Zvyčajne sú tieto deti po narodení hypotonické, majú spomalený vývoj a sú menšieho vzrastu

Downov syndróm je genetická porucha spôsobená abnormalitou na 21. chromozóme. Zvyčajne sú tieto deti po narodení hypotonické, majú spomalený vývoj a sú menšieho vzrastu. Veľa detí s Downovým syndrómom má vrodenú srdcovú chybu.

Príznaky

 • spomalený vývoj
 • znížený intelekt
 • hypotónia
 • vrodené srdcové chyby
 • Hypotyreoidizmus

Príčiny vzniku

 • Porucha na 21. chromozóme (trizómia)
 • Nie všetci pacienti majú všetky tri separátne typy 21. chromozómu namiesto dvoch typov. V niektorých prípadoch je genetický materiál nadbytočného chromozómu 21 pripojený k telu iného chromozómu a tak je často neviditeľný pod mikroskopom.
 • Niekedy sa stane, že pacient nemá duplikovaný material vo všetkých bunkách v tele, ale aj tak má klinické prejavy Downovho syndrómu.
 • Autosomálne chromozómy sa nachádzajú v pároch vo všetkých telových bunkách mužov aj žien, každý z nich môže mať dva identicky skrížené telové chromozómy.
 • Človek má 23 párov chromozómov. Pár číslo 23 určuje pohlavie. Žena má kombinácia XX a muž má kombináciu XY. Pri Downovom syndróme ide o abnormálny chromozóm číslo 21.

Diagnostika

 • Diagnóza sa stanoví na základe fyzikálnych vyšetrení a chromozomálnej analýzy.
 • V niektorých prípadoch je možné určiť diagnózu na základe biochemického vyšetrenia krvi a amniovej tekutiny
 • Z krvi gravidnej ženy sa vyšetruje: alpha-fetoprotein (AFP); nekonjugovaný estriol a ľudský chóriový gonadotropíin (hCG). Výsledky testov v spojení s vekom matky a vekom plodu môžu poukazovať na Downov syndróm.

Rizikové faktory

Vysoký vek matky zvyšuje riziko Downového syndrómu.

Liečba

 • Špeciálna výchova, psychologická terapia, rečová terapia
 • Chirurgická operácia srdcovej chyby