Rázštep pery, podnebia

Rázštep pery je vrodená vývojová chyba vyplývajúca znekopmletného splynutia tkanív formujúcich ústa počas embryonálneho vývoja.

Rázštep pery je vrodená vývojová chyba vyplývajúca znekopmletného splynutia tkanív formujúcich ústa počas embryonálneho vývoja. Výsledkom nedostatočného spojenia jednotlivých častí, ktoré tvoria ústa, je žliabok, ryha medzi ústami a nosom. Ryha môže mať rôznu veľkosť a formu. Môže byť naznačený ( mierne vtiahnutie, viac pigmentovaný žliabok ), neúplný ( pera rozpoltená do rôznej výšky, málo zasahuje do nozdry, sprevádzaná deformáciou nosa a čeluste) a úlný ráštep ( rozdeľuje peru po celej výške až po nozdry, časti sú rozostúpené, sprevádzaný deformáciou nosa a čeluste) . Presná príčina je neznáma ale významné miesto majú genetické faktory.

Príznaky rázštepu pery

  • ryha, žliabok medzi nosom a hornou perou
  • kozmetický defekt
  • pri rázštepe podnebia poruchy prijímania potravy a rozvoja reči

Diagnostika rázštepu pery

  • anamnéza
  • klinické vyšetrenie
  • vyšetrenie ORL - otorinolaryngológom

Liečba rázštepu pery

  • chirurgická plastická operácia na rekonštrukcie defektu