Malloryho – Weissov syndróm

Malloryho – Weissov syndróm je stav, keď na sliznici pažeráka vzniknú trhliny alebo zárezy. Takáto situácia je veľmi vážna a vedie k veľkému krvácaniu. Pažerák je trubica, ktorou prechádza potrava z ústnej dutiny do žalúdka.

Malloryho – Weissov syndróm je stav, keď na sliznici pažeráka vzniknú trhliny alebo zárezy. Takáto situácia je veľmi vážna a vedie k veľkému krvácaniu.

Pažerák (esophagus) je trubica, ktorou prechádza potrava z ústnej dutiny do žalúdka.

Príznaky Malloryho - Waissovho syndrómu

 • Zvracanie krvi, často nasledované silným zvracaním alebo dávením
 • Asi štvrtina pacientov s Malloryho – Weissovým syndrómom neudáva zvracanie

Príčiny vzniku Malloryho - Waissovho syndrómu

 • Nadmerné zvracanie alebo dávenie

Diagnostika Malloryho - Waissovho syndrómu

 • Endoskopické vyšetrenie – vyšetrenie sliznice pažeráka (príp. aj žalúdka) endoskopom zavedeným cez ústa

Rizikové faktory Malloryho - Waissovho syndrómu

 • Stavy vedúce k nadmernému zvracaniu – alkoholizmus, tehotenstvo, bulímia

Liečba Malloryho - Waissovho syndrómu

 • Prvým (najdôležitejším) krokom je zastavenie krvácania
 • Infúzie
 • Po zastavení krvácania – dostatočný prívod tekutín a minerálov
 • Vyvarovať sa alkoholu a iným návykovým látkam
 • Často sa predpisujú lieky potláčajúce zvracanie
 • Krvácanie je možné zastaviť aj počas endoskopie elektrokoaguláciou alebo medikamentózne – injekciou epinephrinu
 • V 5% prípadov je nutná chirurgická liečba