Prolaps maternice (prolaps uteri)

O prolapse maternice hovoríme, keď sa maternica posunie smerom dole cez pošvu tak, že celá maternica alebo jej časť je hmatateľná pred vonkajším genitálom.

O prolapse maternice hovoríme, keď sa maternica posunie smerom dole cez pošvu tak, že celá maternica alebo jej časť je hmatateľná pred vonkajším genitálom.

Príznaky a liečba závisia od rozsahu posunutia maternice.

Príznaky prolapsu maternice

 • Príznaky závisia od rozsahu prolapsu. V niektorých prípadoch sa posunie len malá časť maternice. V iných prípadoch sa posunie celá maternica cez pošvu tak, že je viditeľná.
 • Prolaps sa prejaví pocitom plnosti alebo dyskomfortu v pošve.
 • Popisujú sa aj ťažkosti s močením a pri pohlavnom styku.

Príčiny vzniku prolapsu maternice

 • Príčinou prolapsu maternice je oslabenie svalov a iných tkanív, ktoré udržujú maternicu na jej fyziologickom mieste.
 • Oslabenie vzniká najmä v súvislosti s pôrodným poranením. U starších žien súvisí so znížením pevnosti elasticity tkanív s pribudajúcim vekom.

Diagnostika prolapsu maternice

 • Vyšetrenie u gynekológa stačí na správne určenie diagnózy.
 • USG, CT (ale väčšinou nie je potrebné).

Liečba prolapsu maternice

 • Liečba závisí od rozsahu prolapsu, veku pacientky a zaújmu pacientky o ďalšie tehotenstvo.
 • Vaginálna hysterektómia, pri ktorej sa maternica odstráni cez pošvu, je najjednoduchším riešením. Ale, samozrejme, žena už nikdy nebude môcť otehotnieť.
 • U žien v plodnom veku sa najčastejšie robí plastická úprava pošvy a panvového dna.
 • U pacientiek, ktoré nie je možné operovať predchádzajúcimi spôsobmi (napr. kvôli zlému zdravotnému stavu) sa vloží do pošvy pesar, ktorý zadržiava maternicu.