Genu varum - deformita postavenia kolien

Genu varum je vrodená alebo získaná deformita postavenia kolien. Kolená sú vybočené smerom od tela a dolné končatiny vytvárajú písmeno O.

Genu varum je vrodená alebo získaná deformita postavenia kolien. Kolená sú vybočené smerom od tela a dolné končatiny vytvárajú písmeno O. Takýto stav je fyziologický u dojčiat do 2 rokov.

Príčiny vzniku genu varum

  • vývojová porucha
  • rachitída
  • Pagetova choroba
  • osteomalácia

Diagnostika genu varum

  • vyšetrenie pohľadom
  • rtg snímok – objasnenie príčiny vzniku

Liečba genu varum

  • pri ľahších formách – rehabilitačné cvičenie, ortopedické vložky do topánok
  • pri ťažkých formách – operácia