Dvojité videnie (diplopia)

Dvojité videnie (diplopia) je keď pacient pozerá na jeden predmet, ale vidí dva.

Dvojité videnie (diplopia) je keď pacient pozerá na jeden predmet, ale vidí dva. Je príznakom viacerých ochorení.

  • Môže byť monokulárna alebo binokulárna. Pri monokulárnej diplopii vidí pacient dvojmo len jedným okom. Vzniká pri ochoreniach rohovky a šošovky ako napr. katarakta, jazvy na rohovke.
  • Pri binokulárnej diplopii vidí pacient dvojmo obidvoma očami. Vzniká najčastejšie na podklade neurologických a svalových ochorení.
  • Narušená funkcia hlavových nervov (III., IV. a VI.), ktoré inervujú okohybné svaly sa tiež prejaví diplopiou.
  • Príčinou pomaly sa vyvíjajúcej diplopie môže byť nádor, ktorý tlačí na hlavové nervy spomínané v predchádzajúcom odstavci.
  • U starších pacientov môže vzniknúť na základe aterosklerózy a ischemických zmien.
  • Diplopia sa môže vyskytnúť aj po očnej operácii alebo po úraze.

Poradňa Oko