Difúzny ezofágový spazmus

Difúzny ezofágový spazmus je, keď vznikne kŕč v svalovine pažeráka.

Pažerák (ezofagus) je trubicovitý orgán nachádzajúci sa v hrudníku. Umožňuje prechod potravy z úst do žalúdka. Jeho stena je tvorená sliznicou, podslizničným tkanivom, svalovinou a adventíciou. O ezofágovom spazme hovoríme, keď vznikne kŕč v svalovine pažeráka.

Príznaky

  • Sťažené prehltávanie tuhej potravy aj tekutín.
  • Kŕč vzniká najčastejšie po prehltnutí veľmi studenej alebo naopak horúcej potravy.
  • Bolesti na hrudníku (ktoré nesúvisia s telesnou námahou)

Diagnostika

  • Rtg.
  • Manometria ezofágu.
  • Motilitná scintigrafia

Liečba

  • Blokátory vápnikových kanálov.
  • Nitráty.
  • V niektorých prípadoch chirurgická liečba.