Pažerákové membrány (ezofágové mebrány)

Ezofageálne membrány sú tenké blany nachádzajúce sa v hornej alebo strednej časti pažeráka. Spôsobujú zúženie pažeráka a ťažkosti pri prehĺtaní potravy.

Pažerák je trubicovitý orgán nachádzajúci sa v hrudníku. Umožňuje prechod potravy z úst do žalúdka. Ezofageálne membrány sú tenké blany nachádzajúce sa v hornej alebo strednej časti pažeráka. Spôsobujú zúženie pažeráka a ťažkosti pri prehĺtaní potravy.

Príznaky pažerákové membrány

  • Sťažené prehltávanie tuhej potravy.

Diagnostika pažerákové membrány

  • Endoskopia – vyšetrenie pomocou špeciálneho prístroja (endoskopu) zavedeného do pažeráka cez ústa.

Liečba pažerákové membrány

  • Dilatácia (rozšírenie) zúženej oblasti.