Poruchy sexuálnych funkcií u žien

Najčastejšími poruchami sexuálnych funkcií u žien sú orgazmické dysfunkcie a vaginizmus. Ide o poruchy spôsobené rôznymi faktormi.

Najčastejšími poruchami sexuálnych funkcií u žien sú orgazmické dysfunkcie a vaginizmus. Ide o poruchy spôsobené rôznymi faktormi.

Orgazmické dysfunkcie

 • Jedným z najčastejších sexuálnych problémov žien je anorgazmia – t.j. neschopnosť dosiahnuť orgazmus.
 • Orgazmické dysfunkcie rozdeľujeme do 2 kategórií:
 • primárne dysfunkcie – vznikajú z rôznych príčin, najčastejšie kvôli vrodeným chybám,
 • sekundárne dysfunkcie – neschopnosť dosiahnuť orgazmus je spôsobená zlými predchádzajúci skúsenosťami (pri masturbácii alebo pohlavnom styku).
 • Od anorgazmie treba odlíšiť frigiditu, pretože neide o ten istý problém. Frigidita označuje sexuálnu chladnosť, t.j. žena s anorgazmiou nemusí byť frigidná, môže mať zachované sexuálne cítenie, ale potrebuje väčšiu stimuláciu na dosiahnutie orgazmu.
 • Vo všeobecnosti, sexuálne uspokojenie nezávisí len od fyzickej stimulácie, ale aj od postoja ženy k sexuálnemu styku.
 • Príčinou anorgazmie môžu byť psychická záťaž – stres, problémy v rodine, v práci, narušený citový vzťah s partnerom.

Vaginizmus

 • Vaginizmom označujeme stav, pri ktorom dochádza ku kŕčovitej kontrakcii svalov okolo pošvového vchodu alebo musculus levator ani (konečníkový zvierač). Tým dochádza k uzavretiu pošvy a k bolestivému pohlavnému styku.
 • Takýto stav môže nastať aj pri zavádzaní tampónu alebo prsta do pošvy.
 • Najčastejšími príčinami sú príčiny psychologické, ale aj porucha tvorby vaginálneho sekrétu a nedostatočné zvlhnutie sliznice pošvy počas koitu.
 • Liečba – psychoterapia zameraná na odstránenie úzkosti a strachu z pohlavného styku. Najdôležitejšie však je zlepšenie vzťahu medzi partnermi a posilnenie citovej zložky vzťahu.
zuzulienka9

u mna neschopnost zvlhnut a minimalna citlivost - riesenie -- stimulacny lubrikant pre intenzívnejší orgazmus -- durex intense orgasmic zo superlove a po prvom naneseni sme boli bez problémov ;)