Krvácanie do sklovca

Ide o urgentný stav zapríčinený krvácaním vo vnútri oka. Hromadiaca sa krv vedie k poruchám zraku.

Ide o urgentný stav zapríčinený krvácaním vo vnútri oka. Hromadiaca sa krv vedie k poruchám zraku.

Príznaky krvácania do sklovca

  • Náhla strata zraku.
  • Náhle vzniknuté výpadky v zornom poli.
Príčiny vzniku krvácania do sklovca -----------------------------------
  • Diabetické zmeny v oku, odlúčenie sietnice, ruptúra drobných ciev oka, zmeny súvisiace so starnutím, poruchy krvnej zrážanlivosti, krvácanie do mozgu.

Diagnostika krvácania do sklovca

  • Vyšetrenie oka oftalmológom.

Liečba krvácania do sklovca

  • Tento stav vyžaduje neodkaldnú zdravotnícku pomoc.
  • Liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny.