Spánkové apnoe

Spánkové apnoe je chorobný stav, keď sa počas spánku vyskytujú intervaly, počas ktorých pacient nedýcha. Tieto prerušenia dýchania trvajú najmenej 10 – 20, prípadne 30 sekúnd a najdlhšie až do 3 minút. Väčšinou ide o 10 –15 epizód za hodinu.

Spánkové apnoe vedie k nedostatku kyslíka a tým k poruchám mozgových a srdcových funkcií. Pacient sa zobudí, aby sa nadýchol. Cez deň sa cíti ospalý.

Rozlišujeme 3 typy spánkového apnoe:

Centrálny – vzniká útlmom dýchacieho centra v mozgu, poruchou na úrovni dýchacích svalov alebo periférnych nervov.

Obštrukčný – vzniká pri prekážkach (obštrukcii) v dýchacích cestách počas spánku.

Zmiešaný – vzniká kombináciou dvoch predchádzajúcich typov.


Prečítajte si tiež:

Hyposomnia - porucha spánku

Príznaky spánkového apnoe

 • apnoe (zástavenie dýchania na 10 sekúnd až 3 minúty)

 • chrápanie

 • ospalosť

 • zmätenosť

 • zmeny správania – spomalené myslenie, únava, zhoršenie pamäte.

Príčiny vzniku spánkového apnoe

Centrálne:

 • Metabolické – zvýšená hladina oxidu uhličitého spôsobuje útlm dýchacieho centra.

 • Dýchacie centrum v mozgu je poškodené, napr. po cievnej mozgovej príhode.

 • Niektoré reflexy utlmujú dýchacie centrum – napr. ezofageálny reflux, aspirácia.

Obštrukčné:

 • zvýšený tonus dýchacích svalov (do pľúc sa dostane menej vzduchu).

 • zväčšenie lumenu dýchacích ciest

 • zníženie tlaku v horných dýchacích cestách

 • obštrukcia dýchacích ciest

Diagnostika spánkového apnoe

Vyšetrením otorynolaryngológom na diagnostiku obštrukčného typu alebo sledovaním spánku polysomnografiou.

Liečba spánkového apnoe

Obštrukčný typ – sedatíva alebo tricyklické antidepresíva pri zvýšenom tonuse dýchacích ciest.

Ak ide o zväčšený lumen, treba spať na chrbte, schudnúť alebo v niektorých prípadoch pomôže operácia (uvulopalatopharyngoplastica).

Pri obštrukcii horných dýchacích ciest – tracheostómia.

Centrálny typ – acetazolamid, umelá pľúcna ventilácia.


Prečítajte si aj tento článok:

Hyposomnia - porucha spánku