Zahmlené (nejasné) videnie

Zahmlené videnie môže byť príznakom niektorého očného ochorenia ako napr. vekom podmienená makulárna degenerácia, šedý zákal, infekcie..

Zahmlené videnie môže byť príznakom niektorého očného ochorenia ako napr. vekom podmienená makulárna degenerácia, šedý zákal (katarakta) a infekcie, ale aj celkových ochorení ako diabetes mellitus (cukrovka) alebo hypertenzia (vysoký krvný tlak). Najčastejšie však ide o ďalekozrakosť alebo krátkozrakosť.