Pretrvávajúci ductus areriosus

Ductus arteriosus je štruktúra, ktorá je súčasťou fetálneho krvného obehu počas vnútromaternicového života plodu. Predstavuje spojku medzi aortou a pľúcnou tepnou, čím sa obchádzajú nevzdušné pľúca.

Ductus arteriosus je štruktúra, ktorá je súčasťou fetálneho krvného obehu počas vnútromaternicového života plodu. Predstavuje spojku medzi aortou a pľúcnou tepnou, čím sa obchádzajú nevzdušné pľúca. Za normálnych okolností sa ductus arteriosus za 5-7 minút po pôrode uzavrie a za 10-15 hodín zanikne.

Ak pretrváva viac ako 14 dní po pôrode považuje sa to za patologické. Medzi rizikové faktory možno zaradiť predčasný pôrod, nedostatok kyslíka počas pôrodu (asfyxia), infekcia počas tehotenstva (rubeola), iné srdcové chyby (defekt komorovej priehradky alebo koarktácia) alebo genetická porucha chromozómov (trizómia 18 a 21).

Príznaky pretrvávajúceho ductus areriosus

 • závisí od prietoku týmto spojením, pri malom prietoku nemusia byť žiadne príznaky
 • únava
 • dýchavica – dyspnoe, dušnosť, nedostatočné dýchanie
 • rýchle plytké dýchanie (tachypnoe)
 • kašeľ
 • opakované infekcie pľúc
 • v ťažších prípadoch slabosť, modrofialové sfarbenie(cyanóza) pier a kože, strata chuti do jedla, strata telesnej hmotnosti

Diagnostika pretrvávajúceho ductus areriosus

 • anamnéza
 • klinický obraz – kašeľ, nedostatočné dýchanie, tachypnoe, srdcový šelest,…
 • EKG – hypertrofiu a neskôr aj preťaženie ľavého srdca
 • rtg hrudníka – zväčšený tieň srdca, tekutina v pľúcach, rozšírená pľúcna kresba
 • echokardiografia
 • Dopplerov ultrazvuk
 • MR vyšetrenie

Liečba pretrvávajúceho ductus areriosus

liečba závisí od formy a štádia ochorenia. Lieky ako indometacinum pomáhajú uzavrieť tento ductus po pôrode. V ťažších prípadoch je potrebný chirurgický zákrok za účelom korekcie a uzavretia kanála. Nevyhnutnou súčasťou liečby sú pravidelné kontroly.