Tamponáda srdca (perikardiálny výpotok)

Medzi hlavné príčiny perikardiálneho výpotku patria Dresslerov syndróm, zlyhanie obličiek, zranenie, urémia, nádor osrdcovníka, reumatická horúčka, tuberkulóza, nádorový proces..

Srdce je uložené vo vaku označovanom ako perikardiálny vak. Za normálnych podmienok sa v tomto vaku nachádza malé množstvo tekutiny, ktoré zabezpečuje vzájomné trenie. V prípade, že dôjde k vyplneniu perikardiálneho vaku tekutinou, perikardiálnym výpotkom, vzniká nebezpečný stav, ktorý si vyžaduje urgentný zásah z toho dôvodu, že výpotok zabraňuje srdcu pumpovať krv do tela a môže dôjsť až k zastaveniu srdcovej činnosti. Medzi hlavné príčiny perikardiálneho výpotku patria Dresslerov syndróm, zlyhanie obličiek, zranenie, urémia, nádor osrdcovníka, reumatická horúčka, tuberkulóza, nádorový proces alebo zápal perikardu vyvolaný vírusmi, reumatoidná artritída, trauma a iné.

Príznaky tamponády srdca

 • bolesť na hrudníku, zvýrazňujúca sa pri hlbokom nádychu
 • dýchavica – dušnosť, nedostatok vzduchu pri dýchaní
 • zväčšená pečeň
 • opuchy nôh
 • pokles tlaku krvi
 • paradoxný pulz
 • kašeľ, slabosť
 • bezvedomie až zastavenie srdca

Diagnostika tamponády srdca

 • anamnéza
 • klinický obraz – tachykardia ( tep viac ako 100/ min), tachypnoe ( zrýchlené dýchanie), paradoxný pulz ( väčší ako 10 mmHg pokles systol.tlaku počas nádychu), ascites ( voľná tekutina v bruchu), opuchy nôh, zvýšený centrálny venózny tlak
 • vyšetrenie krvi - sedimentácia, reumatoidný faktor, kontrola obličkových funkcií
 • rtg hrudníka – rozšírený tien srdca
 • EKG – znížená voltáž, elevácia ST segmentu, negatívna T vlna
 • echokardiogram
 • perikardiocentéza – na dôkaz prítomnosti perikardiálneho výpotku
 • biopsia perikardu – odber vzorky tkaniva na histologické vyšetrenie

Liečba tamponády srdca

 • liečba závisí od vyvolávajúcej príčiny
 • ochorenie obličiek vyžaduje dialýzu
 • Dresslerov syndróm sa zvyčajne lieči nesteroidnými protizápalovými liekmi
 • v prípade nadmerného perikardiálneho výpotku je potrebná urgentná perikardiocentéza – punkcia perikardiálneho výpotku.