Obsesívno-kompulzívna porucha

Obsesívno-kompulzívna porucha je psychická porucha, pre ktorú sú charakteristické nutkavé myšlienky (obsesie) a konanie (kompulzie).

Obsesívno-kompulzívna porucha je psychická porucha, pre ktorú sú charakteristické nutkavé myšlienky (obsesie) a konanie (kompulzie). Pacient vie, že sú tieto myšlienky nezmyselné, ale ak neurobí tak, ako mu myšlienky prikazujú, cíti úzkosť a napätie. Obsahom nutkavých myšlienok sú najmä obavy zo zabudnutia, straty cenných predmetov, zašpinenia,...

Príznaky obsesívno-kompulzívna porucha

  • Stála kontrola určitých vecí (napr. zamknuté dvere, vypnutý sporák,...)
  • Opakovanie tých istých úkonov veľa krát (napr. nie je schopný/á odísť z domu, lebo stále kontroluje, či vypol/a sporák, zamkol/a dvere,...)
  • Neustále počítanie (napr. schodov)
  • Strach zo zašpinenia sa (stále si umývajú ruky)
  • V hlave sa pacientovi neustále opakujú nezmyselné slová alebo frázy
  • Ak neurobí, čo mu myšlienky kážu, cíti napätie a úzkosť; má pocit, že sa stane niečo zlé
  • Myšlienky môžu mať aj magický charakter

Príčiny vzniku obsesívno-kompulzívna porucha

  • Príčiny môžu byť biologické (chemická nerovnováha serotonínu v mozgu, zmeny v kôre čelového laloka a v nucleus caudatus) a psychologické
  • Stres zhoršuje obsedantne-kompulzívnu poruchu

Liečba obsesívno-kompulzívna porucha

Často sa podávajú antidepresíva zo skupiny SSRI (inhibítory spätného vychytávania serotonínu) ako Prozac, Luvox, Paxil; príp. TCA (tricyklické antidepresíva). Najdôležitejšia je však psychoterapia. Pacient sa učí konfrontovať svoj strach, napätie a úzkosť, keď nekoná tak, ako ho nútia myšlienky.