Polycystické obličky

Polycystické obličky je ochorenie charakterizované prítomnosťou mnohopočetných balónikovitých vačkov – cýst, postihujúcich jednu alebo obidve obličky.

Polycystické obličky je ochorenie charakterizované prítomnosťou mnohopočetných balónikovitých vačkov – cýst, postihujúcich jednu alebo obidve obličky. Cysty sú vyplnené tekutinou, ale môžu obsahovať aj polotekutú hmotu. Cysty postupne nahrádzajú základný materiál tvoriaci obličky a znižujú schopnosť obličiek odstraňovať odpadové produkty metabolizmu a reabsorbciu minerálnych látok.

Polycysticke_oblicky Zdroj foto: Shutterstock.com

Hromadenie týchto odpadových látok vedie k otrave organizmu a môže predstavovať konečné štádium ochorenia. Jedine chirurgický zásah, dialýza alebo transplantácia obličky môže viesť k zlepšeniu stavu vo viac ako v 50 % prípadov. Až 90% všetkých prípadov tohto ochorenia je podmienených dedične.

Príznaky polycystických obličiek

 • Bolesť v bedrovej oblasti.
 • Bolesť hlavy.
 • Únava.
 • Bolesť brucha.
 • Časté močenie v noci, aj v priebehu celého dňa.
 • Časté infekcie močového systému.
 • Pálenie počas močenia.
 • Zvýšený tlak krvi – hypertenzia.
 • Krv v moči – hematúria.

Diagnostika polycystických obličiek

 • Anamnéza (príznaky, ochorenia od narodenia, ochorenia v rodine, lieky,...)
 • Fyzikálne vyšetrenie.
 • Zvýšený krvný tlak, zvýšený kreatinín.
 • Prítomnosť bielkovín v moči – proteinúria.
 • Prítomnosť červených krviniek v moči – hematúria.
 • Funkčné vyšetrenie obličiek – glomerulárna filtrácia, tubulárna resorpcia.
 • Ultrazvuk, CT, MR vyšetrenie.

Liečba polycystických obličiek

 • Po konzultácii s nefrológom liečba základných príznakov.
 • Dostatočný prívod solí a vody.
 • Vyhýbanie sa liekom, ktoré poškodzujú obličky.
 • ACE inhibítory na zníženie krvného tlaku.
 • Dialýza.
 • Transplantácia obličiek.