Intracerebrálne krvácanie - krvácanie do mozgu

Intracerebrálne krvácanie je krvácanie do mozgu v jednej alebo v oboch hemisférach.

Intracerebrálne krvácanie je krvácanie do mozgu. Mozog je sídlo mysle, pamäti, vedomia, motorických funkcií, zmyslových funkcií a reči. Keď nastane krvácanie (krvácanie z traumatického poškodenia alebo mŕtvice) do mozgu v jednej alebo v oboch hemisférach, hovoríme o intracerebrálnom krvácaní.

Vysoký krvný tlak a aneuryzmy ciev sú najčastejšie príčiny tohto stavu.

Krvácanie zvyčajne nastane v bazálnych gangliách, menej často v moste, talame, mozočku a v bielej mozgovej hmote.

Príznaky intracerebrálneho krvácania

 • Porucha vedomia.
 • Zvracanie.
 • Bolesti hlavy.
 • Poruchy reči, správania alebo iné špecifické neurologické príznaky, v závislosti od oblasti krvácania.

Príčiny vzniku intracerebrálneho krvácania

 • Vysoký krvný tlak.
 • Krvné ochorenia (hemofília, kosáčiková anémia, DIC - diseminovaná intravaskulárna kolagulopatia, trombocytopénia).
 • Vazokonstrikčná liečba.
 • Choroby pečene.
 • Mozgové nádory.

Diagnostika intracerebrálneho krvácania

 • Neurologické vyšetrenie.
 • CT mozgu.
 • Angiografia mozgových ciev.
 • Laboratórne vyšetrenia:
 • kompletný krvný obraz, protrombínový čas, čiastočný tromboplastínový čas, koagulačný čas (PTT), doba krvácania, kreatinín a pečeňové funkčné testy.

Liečba intracerebrálneho krvácania

 • Podporná.
 • Liečiť základné poruchy krvácania.
 • Chirurgická dekompresia (ak sa vyskytne hematóm, vytvára tlak na mozog).