Tourettov syndróm (Gilles de la Tourettov syndróm)

Touretteov syndróm je choroba, pri ktorej sa pacient opakovane sťažuje na trhavé pohyby tela.

Touretteov syndróm je choroba, pri ktorej sa pacient opakovane sťažuje na trhavé pohyby tela. Porucha je obyčajne diagnostikovaná už v detstve a môže byť spojená s inými psychickými problémami.

Príznaky Touretteovho syndrómu

 • Dedičné ochorenie.
 • Touretteovov syndróm sa začína v detstve, obyčajne vo veku 2 -15 rokov.
 • Najcharakteristickejším príznakom sú mechanické tiky (pozorované u 80% ľudí s touto chorobou). Tik je trhavý pohyb rôznych častí tela.
 • Tiky môžu byť jednoduché ako napr. trhavý pohyb pleca alebo komplikovanejšie ako zamračenie, trhavé pohyby ramien alebo hlavou.
 • Tikom zvyčajne predchádzajú prodromálne príznaky ako napr. pocit napätia.
 • Môže ísť aj o akustické tiky, pri ktorých pacient vydáva neurčité zvuky (chrčanie, kašeľ, štekanie) alebo kričí. Iní môžu mať komplexnejšie zvukové tiky ako donekonečna opakované slová, nadávanie, opakovanie fráz a imitovanie činnosti.
 • Často sú pridružené aj depresívne poruchy.

Príčiny vzniku Touretteovho syndrómu

Príčina tejto choroby nie je známa.

Diagnostika Touretteovho syndrómu

Klinické príznaky.

Liečba Touretteovho syndrómu

 • Ide o celoživotné ochorenie, striedajú sa obdobia zlepšenia a zhoršenia stavu.
 • Najčastejšie používaným liekom je haloperidol. Dávkovanie je individuálne, podľa potreby pacienta.
 • Ďalšími liekmi sú clonazepam, clonidine, fluphenazin alebo pimozid.
 • Liečba je doživotná.
 • Niekrorí ľudia dokážu čiastočne ovládať tiky.