Popáleniny

Popáleniny sú poranenia rôznych vrstiev kože a hlbších tkanív spôsobené rôznymi chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi.

popaleniny_ruka Zdroj foto: Shutterstock.com

Popáleniny sú poranenia rôznych vrstiev kože a hlbších tkanív spôsobené rôznymi chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi. Koža je dôležitý ochranný orgán organizmu, ktorý chráni pred infekciami (z okolitého prostredia), dehydratáciou (stratou vody), a stratou hmotnosti. Obsahuje vlasové folikuly, krvné vlásočnice, nervové zakončenia (zahrňujú receptory teploty, bolesti, a iné) a potné žľazy. Pod kožou sa nachádzajú svaly, nervy, veľké krvné cievy a kosti.

Prvý stupeň popálenín zasahuje len povrchovú vrstvu kože (epidermis) ; druhý stupeň popálenín zasahuje aj nižšie vrstvy kože (dermis), tretí stupeň popálenín zasahuje všetky vrstvy kože, štvrtý stupeň predstavuje poškodenie aj hlbších štruktúr (šľachy, svaly). Dĺžka liečby popáleniny závisí od typu, rozsahu a vážnosti poškodenia.

Príčiny vzniku popálenín

 • Zasiahnutie teplým predmetom, explóziou, ohňom, trenie, radiácia, opaľovanie a ostatné horúce predmety alebo tekutiny.
 • Chemikálie ako sú silné kyseliny alebo silné zásady môžu spôsobiť popáleninu
 • Elektrina môže taktiež spôsobiť popáleninu
 • Inhalácia dymu, fajčenie alebo vodná para.

Príznaky vzniku popálenín

 • Prvý stupeň – sčervenanie kože a opuch.

 • Druhý stupeň – bolesť, opuch, červená koža s pľuzgiermi.

 • Tretí stupeň – je charakterizovaný bielym voskovitým vzhľadom, kožnou nekrózou ale bez bolesti, lebo sú poškodené nervové zakončenia.

 • Inhalačné popáleniny – postihnutí mávajú popálené pery, ústa, hrudník..

 • Tvár (obočie, nos, viečka, vlasová časť) môžu byť sčervenané alebo popálené.

 • Pacienti mávajú problémy s dýchaním alebo kašlú.

 • Pacienti s ťažkými popáleninami bývajú v šoku (porucha hemodynamiky, strata tekutín a krvi) a môžu sa vyskytnúť príznaky hystérie a demencie.

 • Elektrické popáleniny vysokým napätím (1000 V) obyčajne zasiahnu viacero orgánových systémov a môžu byť spojené so srdcovou zástavou.

Veľmi nebezpečné je, keď sa popálenina infikuje (napr. Pseudomonas).

Diagnostika vzniku popálenín

 • História ochorenia (anamnéza) symptómov, zamestnanie, ochorenia, alergie a osobné zvyky.
 • Vyšetrenia kože vykonané lekárom.
 • Obete inhalácie sa musia podrobiť röntgenu pľúc.
 • Ľudia s ťažkými popáleninami musia byť hospitalizovaní. Treba skontrolovať základné životné funkcie (pulz, dychová frekvencia, krvný tlak), kyslíkový stupeň, vyšetrenie krvi, a vylúčiť iné poranenia orgánov a kože, realizovať liečbu popálenín.

Rizikové faktory vzniku popálenín

 • Fajčiari – zaspatie pri fajčení.
 • Obete podpaľačstva.
 • Automobilové nehody.
 • Obete požiaru.
 • Deti.
 • Starí ľudia.
 • Požiarnici.
 • Pracovníci v laboratórií.
 • Baníci.
 • Vojaci.
 • Elektrikári.
 • Opaľovanie.
 • Expozícia rádioaktivite.

Liečba vzniku popálenín

 • Závisí od vážnosti , miesta, ťažkostí a typu popaleniny.

 • Malé popáleniny:

 • Upokojenie.

 • Ochrániť popáleninu, pokryť sterilnou gázou alebo bandážou (ale bez tlaku a trenia).

 • Prúd studenej vody môže pomôcť (studené prostredie však nie).

 • Podať lieky proti bolesti (aspirín, atď..).

 • Ak koža nevyzerá dobre, po niekoľkých dňoch alebo sú popáleniny väčšie ako 3cm alebo ak sa nachádzajú na tvári, treba vyhľadať lekára.

 • Ak sa u pacientov objaví ochorenie a prejavuje sa zmätenosťou, teplotou, silnou bolesťou alebo stratou vedomia, okamžite treba volať prvú pomoc!

 • Malé popáleniny, ak sú otvorené alebo dôjde k strate vrstiev tkaniva, prípadne sa objavia pľuzgiere, treba prediskutovať s lekárom. Vhodné je použiť anti-bakteriálny krém.

 • Tetanus môže byť nebezpečnou komplikáciou, ak nie je pacient očkovaný.

 • Inhalačné popáleniny vyžadujú hospitalizáciu.

 • Vo všetkých prípadoch je dôležité udržať popáleninu čistú a nepoužívať žiadnu masť (ak ju lekár nepredpísal), krém, maslo, zubnú pastu alebo iné doma pripravené medikamenty, prípadne ich použitie konzultovať s lekárom.

 • V žiadnom prípade z popáleniny nič nestrhávať a ani ju netrieť.

 • Ak je popálenina veľmi ťažká, neponárať ju ani do vody.

 • Ak predpokladáme, že je popálenina spôsobená chemikáliou, radiáciou, elektrinou alebo ide o inhalačnú popáleninu, voláme prvú pomoc.

 • Väčšina popálenín vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

 • Ak je niekto v ohni, nesmie spanikáriť, ale snaží sa oheň uhasiť vodou alebo udusiť kúskom látky, vlny alebo bavlny, kabátom, atď a zavolať požiarníkov.

 • Umožniť lepšie dýchanie, keď pacient nemôže dýchať.

 • V ťažkých prípadoch nepodávať nič cez ústa.