Šok

Šok je stav, pri ktorom vzniká porucha funkcie životne dôležitých orgánov pre neadekvátne kyslíkové zásobenie tkanív a neadekvátnu metabolickú výmenu na kapilárnej úrovni, zjednodušene sa jedná o nepomer medzi objemom krvného riečiska a objemom cirkulujúcej krvi s následnou poruchou mikrocirkulácie – t.j. na úrovni kapilár.

Príčiny:

  • Mechanizmus vzniku šoku je komplikovaný.
  • Hypovolemický šok vzniká pri veľkých stratách cirkulujúceho objemu.
  • Krvné straty spôsobuje trauma, veľké operácie, pôrod, pretrhnutie výdute aorty, gastrointestinálne krvácanie (napr. prederavenie žalúdočného vredu).
  • Hnačka (napr. cholera), popáleniny sú podmienky pri ktorých znamenávame veľké straty tekutín a tak sa redukuje celkový krvný objem.
  • Kardiogénny šok - zlyhanie srdca ako pumpy, nastáva vtedy, keď je krvný objem optimálny, ale srdce nie je schopné prečerpať primerané množstvo krvi do telesných orgánov.
  • Stavy ako napr. akútny infarkt myocardu (infarkt), arytmie a akútna nedostatočnosť mitrálnej chlopne môžu toto spôsobiť.
  • Distribučný šok- krvné cesty sa dilatujú a tým sa neúmerne zväčší krvné riečisko a krv sa nedostáva k vitálne dôležitým orgánom, napr. septický šok a anafylaktický šok (ťažká alergická reakcia).
  • Obštrukčný šok nastane vted, keď srdce nie je schopné prečerpať krv kvôli náhle vzniknutej prekážke v krvnom obehu, napr. pľúcna embólia, alebo pri tamponáde srdca.
  • Viď špecifické choroby a ích príznaky, nálezy a liečbu.