Úrazy hlavy

Úrazy hlavy môžu byť rôzne fraktúry lebky, otras mozgu, krvácanie..

Niektoré poranenia hlavy a nervových štruktúr:

 • Fraktúra (zlomenina lebečnej klenby alebo bázy) lebky.
 • Commotio - otras mozgu.
 • Poranenia mozgových nervov.
 • Contusio – pomliaždenie mozgového tkaniva.
 • Hematóm alebo krvácanie.

Príznaky úrazu hlavy

 • Príznaky sú rôzne, závisia od závažnosti úrazu a od toho, ktorá časť mozgu je poškodená.
 • Nevoľnosť, zvracanie, bolesti hlavy alebo zmena duševného stavu.
 • Poruchy vedomia.
 • Záchvaty.
 • Paralýza končatín.
 • Poruchy citlivosti až znecitlivenie.
 • Intelektuálna dysfunkcia.
 • Poruchy reči -- dysartria, afázia.
 • Poruchy zraku.
 • Zmeny osobnosti.
 • Inkontinencia.
 • Prehltávacie ťažkosti.
 • Strata pamäte.
 • U detí sa môžu prvé príznaky objaviť až o 24 hodín po úraze.

Príčiny úrazu hlavy

 • Dopravné nehody.
 • Pády, údery do hlavy, strelné poranenia.

Diagnostika úrazu hlavy

 • Anamnéza, príznaky a neurologické vyšetrenia sú prvým krokom k odhaleniu poruchy.
 • Rtg, CT alebo MRI.

Liečba úrazu hlavy

 • Liečba závisí od závažnosti, typu úrazu a komplikácií.

Prognóza úrazu hlavy

Prognóza závisí od vážnosti a typu poranenia a následných komplikácií. Vo veľmi vážnych prípadoch môžu ostať aj trvalé následky ako napr. motorická alebo zmyslová slabosť, poruchy reči, intelektuálne dysfunkcie a poruchy zraku.