Hypertrofická Kardiomyaopatia

Hypertrofická choroba v oblasti priehradky spôsobuje rozšírenie a zhrubnutie tejto oblasti.

Srdce človeka pozostáva zo štyroch častí, ktoré pumpujú krv do celého tela. Hypertrofická choroba v oblasti priehradky spôsobuje rozšírenie a zhrubnutie tejto oblasti. Príslušná časť srdca sa zdvihne, následne spôsobí obštrukciu prietoku krvi, najčastejšie v ľavej komore. Vznik ochorenia ovplyvňujú genetické faktory, dlhotrvajúce štádium vysokého tlaku krvi, ale aj zvýšené hladiny katecholamínov, koncentrácia vápnika v myokarde, poruchy mikrocirkulácie – ischémia. Ako komplikácie sa môžu vyskytnúť fibrilácia predsiení až náhla smrť, preto diagnostika a liečba tejto choroby má neodkladný význam.

Príznaky hypertrofickej kardiomyaopatie

 • Námahová dýchavica – dušnosť, nedostatok vzduchu pri dýchaní a pri námahe.
 • Bolesť na hrudníku.
 • Palpitácie – búšenie srdca.
 • Slabosť najmä po námahe.
 • Tachykardia.
 • Únava, slabosť, závraty.
 • Poruchy srdcového rytmu.

Diagnostika hypertrofickej kardiomyaopatie

 • Anamnéza.
 • Klinický obraz – slabosť, nedostatok dychu, šelest...
 • Valsalvov manéver – zvýšenie šelestu.
 • EKG – ľavostranná komorová hypertrofia.
 • Rtg hrudníka – môže vyzerať normálne.
 • Echokardiografia – asymetria ľavej komory, oneskorenie plnenia ľavej komory následkom hypretrofie.
 • Dopplerovský ultrazvuk – turbulencia prietoku pri prechode krvi cez aortálnu chlopňu pre mitrálnu regurgitáciu.
 • Katetrizácia srdca.

Liečba hypertrofickej kardiomyaopatie

 • Úprava životosprávy, redukcia duševnej a fyzickej námahy.
 • Medikamentózna liečba : B – blokátory, blokátory vápnikových kanálov.
 • Kardiostimulácia - dvojitý komorový strojček na srdce – pomáha znížiť rozvoj hypertrofie.
 • Chirurgické odstránenie zhrubnutého tkaniva.
 • Ako prevencia arytmie – Sotalol, Amiodaron.
 • Prípadne transplantácia srdca.