Články označené značkou 'Komora'

Flutter predsiení

Hypertrofická Kardiomyaopatia

Stenóza pulmonálnej chlopne

Defekt komorového septa

Insuficiencia trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna insuficiencia, trikuspidálna nedostatočnosť, regurgitácia trikuspidálnej chlopne)

Stenóza trikuspidálnej chlopne (trikuspidálna stenóza)

Aortálna regurgitácia (aortálna insuficiencia, nedomykavosť aortálnej chlopne)