Meckelov divertikul

Meckelov divertikul je malý vyčnievajúci vačok, ktorý vychádza zo steny tenkého čreva. Prominuje do brušnej dutiny, nie do črevného lúmenu.

Meckelov divertikul je malý vyčnievajúci vačok, ktorý vychádza zo steny tenkého čreva. Prominuje do brušnej dutiny, nie do črevného lúmenu. Ide o vrodenú chybu. Vyskytuje sa asi u 2% populácie.

Asi 1 z 50 ľudí má Meckelov divertikul. Najčastejšie sa vyskytuje v ileu (3. časti tenkého čreva, ktorá sa spája s hrubým črevom).

Meckelov divertikul nespôsobuje žiadne ťažkosti, kým sa stav neskomplikuje zápalom, perforáciou (prederavením) alebo obštrukciou divertikulu. Ak sa zapáli a perforuje, je nutná urgentná chirurgická liečba.

Príznaky Meckelovho divertikulu

  • U väčšiny pacientov je asymptomatický.

  • Nebolestivé alebo bolestivé krvácanie z konečníka.

  • Zvyčajne je prvým príznakom krvácanie, pretože sliznica divertikula môže byť podobná sliznici žalúdka. To znamená, že obsahuje bunky produkujúce kyselinu chlorovodíkovú (HCl). Tá dráždi sliznicu, ktorá sa nachádza v ostatnom ileu a vedie ku vzniku vredu, poškodeniu ciev a krvácaniu. Sliznica ilea totiž neobsahuje protektívne faktory (hlien), ktoré by ju chránili pred HCl. Za fyziologických okolností sa HCl do ilea nedostáva.

  • Môže vzniknúť vážny stav – črevná nepriechodnosť – ileus.

  • Bolesti brucha (najmä vpravo dole).

Príčiny vzniku Meckelovho divertikulu

  • Nie sú známe.

Rizikové faktory Meckelovho divertikulu

  • Nie sú známe.

Diagnostika Meckelovho divertikulu

  • Rádioizotopové vyšetrenie Tc 99m. Do žily sa podá rádioaktívna substancia, ktorá sa zachytí na žalúdočnej sliznici. Vyšetrenie ukáže prítomnosť žalúdočnej sliznice aj na inom mieste ako v žalúdku (v Meckelovom divertikule). Je vhodné len pri krvácajúcich divertikuloch.
  • RTG kontrastné vyšetrenie.
  • Meckelov divertikul sa často zistí ako náhodný nález pri iných brušných operáciách.

Liečba Meckelovho divertikulu

Možná je len chirurgická liečba.