Dupuytrenova kontraktúra

Dupuytrenova kontraktúra označovaná aj Dupuytrenova choroba je chronické ochorenie. Postihuje aponeurózu (šľachovité tkanivo, ktoré spája svaly s kosťou) dlane.

Dupuytrenova kontraktúra označovaná aj Dupuytrenova choroba je chronické ochorenie. Postihuje aponeurózu (šľachovité tkanivo, ktoré spája svaly s kosťou) dlane. Dochádza k zmnoženiu tkaniva a tvorbe fibróznych uzlov, neskôr aj pruhov. Ochorenie sa vyvíja niekoľko rokov. Najprv prebieha asymptomaticky, neskôr nahmatáme uzly pod kožou. V konečnom štádiu dochádza ku ohnutiu prsta (prstov), ktoré nie je možné vystrieť. Najčastejšie postihuje 4. a 5. prst ruky.

Účinná liečba je len chirurgická – odstránenie časti alebo celej aponeurózy.