Gangréna (anaeróbne infekcie, nekrotizujúce infekcie, klostrídiové infekcie)

Gangréna je infekcia tkanív baktériami zo skupiny klostrídie (clostridium perfringens)

Gangréna je infekcia tkanív baktériami zo skupiny klostrídie (clostridium perfringens). Klostrídie sú anaeróbne baktérie – žijú a rozmnožujú sa v prostredí bez prístupu vzduchu (kyslíka), poškodené tkanivo je pre ne ideálnym prostredím. Úrazy, cukrovka, vyšší vek, porucha krvnej cirkulácie, malignity, podvýživa, znížený počet neutrofilov (typ bielych krviniek), ochorenia hrubého čreva a chemoterapia sú predisponujúce faktory pre vznik anaeróbnej (klostrídiovej) infekcie, gangrény.

Príznaky gangrény

 • Náhle prehĺbenie bolesti v postihnutej oblasti.
 • Zvýšenie srdcovej frekvencie.
 • Zníženie tlaku krvi.
 • Horúčka.

Diagnostika gangrény

 • Z rany vyteká hnis a cítiť hnilobný zápach.
 • Rana je opuchnutá, okolitá koža je bledá.
 • Pri palpácii cítime vzduch v tkanive.
 • Môže sa objaviť žlté sfarbenie kože a očných spojoviek.
 • Zvýšená hladina kreatínkinázy a bielych krviniek v krvi.
 • V niektorých prípadoch anémia.
 • Materiál odobratý z rany a poslaný na kultiváciu potvrdí diagnózu anaeróbnej infekcie.

Liečba gangrény

 • Penicilín intravenózne. Pri alergii na penicilín – clindamycin, tetracyklin, cefoxitin, chloramfenikol.
 • Chirurgické ošetrenie rany.