Koagulácia

Koagulácia alebo zrážanie krvi je životne dôležitý mechanizmus, ktorý bráni organizmus pred vykrvácaním.

Koagulácia alebo zrážanie krvi je životne dôležitý mechanizmus, ktorý bráni organizmus pred vykrvácaním. Koagulácia je komplexný proces, na ktorom sa podieľajú koagulačné (zrážavé) faktory nachádzajúce sa v krvnej plazme, trombocyty (krvné doštičky) a endotel (výstelka) krvých ciev a iné substancie.

  1. Koagulopatie sú vážne život ohrozujúce stavy, pri ktorých dochádza ku krvácaniu. Vznikajú pri nedostatku koagulačných faktorov, poruchách na úrovni krvných doštičiek,... Môže ísť o vrodené ochorenia, stavy navodené inou chorobou alebo spôsobené liekmi.
  2. Poruchy na úrovni krvných doštičiek sa prejavia predĺženým krvácaním po úraze, krvácaním do kože v podobe petechií (malé červené bodky menšie ako 3 mm), ekchymózy (červené až fialové škvrnky väčšie ako 3mm), krvácaním do tráviaceho systému, krvácaním z nosa, hematúriou.
  3. Koagulopatie na úrovni zrážavých faktorov môžu spôsobiť krvácanie do kĺbov, svalov a brucha, silné a dlhšie menštruačné krvácanie. Príčiny vzniku koagulácie

  • Deficiencia faktorov II, V, VII, IX, X, XII.
  • Myelofibróza.
  • Deficiencia vitamínu K.
  • Hemofília A, hemofília B, Willebrandova choroba.
  • Vrodená deficiencia antitrombínu III, proteínu c a proteínu s.
  • Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC).
  • Lieky – methyldopa, warfarin, heparin, urokináza, streptokináza, nesteroidné antiflogistiká, diuretiká, alopurinol, alkohol a iné.