Synkopa

Synkopa je krátkodobá porucha vedomia, ktorá trvá niekoľko sekúnd alebo minút. Ide o symptóm, nie o ochorenie. Na rozdiel od kómy má len prechodný charakter.

Synkopa je krátkodobá porucha vedomia, ktorá trvá niekoľko sekúnd alebo minút. Ide o symptóm, nie o ochorenie. Na rozdiel od kómy má len prechodný charakter.

  • Vzniká nedostatočným prívodom krvi do mozgu. Čo môže byť podmienené rôznymi stavmi.
  • Príčiny vzniku synkopy:
  • kardiogénne – poruchy srdcového rytmu, tamponáda srdca, infarkt myocardu, poruchy plnenia ľavej komory,...
  • cievne – ateroskleróza, trombóza, embólia, vazovagálne príčiny,...
  • mozgové – epilepsia, hysterický záchvat, narkolepsia a iné.