Baseballový prst

Baseballový prst, ako naznačuje názov, ide o úraz prsta pri športe. Pri úraze dôjde k ruptúre šľachy, k zlomenine článkov prstov alebo subluxácii interphalangových spojení (kĺbne spojenia medzi článkami prstov). Pacient nedokáže vystrieť alebo zohnúť prst.

Príčiny vzniku

  • Loptové hry – baseball, basketball.
  • Pacient nedokáže vystrieť prst, prst je opuchnutý a bolí.

Diagnostika

  • Úraz v anamnéze.
  • Fyzikálne vyšetrenie.
  • RTG.

Liečba

  • Ľadový obklad, elevácia ruky hneď po úraze.
  • Imobilizácia prsta.
  • Ak ide o trieštivú alebo dislokovanú zlomeninu – repozícia úlomkov kostičiek.