Diseminovaná intravaskulárna koagulopatia (DIC)

Pri DIC dochádza z rôznych dôvodov k aktivácii procesu zrážania krvi.

Pri DIC dochádza z rôznych dôvodov k aktivácii procesu zrážania krvi. Tým sa spotrebujú zrážacie faktory, čo vedie ku generalizovanému krvácaniu.

Príznaky

 • Krvácanie.
 • Ekchymózy.
 • Petechie (malé červené bodky na koži, sú prejavom poruchy zrážanie krvi).

Príčiny vzniku

 • Každý proces, ktorý aktivuje kaskádu zrážania krvi.

Diagnostika

 • Laboratórne vyšetrenie krvi.
 • Zvýšené produkty degradácie fibrínu.
 • Predĺžený protrombínový čas (PT) a parciálny tromboplastínový čas (PTT).

Rizikové faktory

 • Ťažká infekcia.
 • Ťažký úraz.
 • Šok.
 • Nádory.
 • Inkompatibilita krvi pri transfúzii.
 • Niektoré ochorenia pečene.

Liečba

 • Čerstvá zmrazená plazma na doplnenie spotrebovaných faktorov zrážania.
 • Kryoprecipitát.
 • Transfúzia.
 • Heparín.

Komplikácie

 • Krvácanie.
 • Poškodenie orgánov.