Krčná cysta

Krčná cysta vzniká nesprávnym vývojom tkanív krčnej oblasti počas embryonálneho vývoja.

Krčná cysta vzniká nesprávnym vývojom tkanív krčnej oblasti počas embryonálneho vývoja. Pacient má cystu už od narodenia, ale často sa zdiagnostikuje až v adolescencii.

Príznaky krčnej cysty

  • Patologický útvar (priehlbinka, hrča alebo defekt tkaniva) na jednej strane krku.
  • Niekedy z cysty vyteká tekutina.

Diagnostika krčnej cysty

  • Vyšetrenie u lekára – aspeksiou a palpáciou (zrakom a pohmatom).
  • Iné vyšetrenie väčšinou nie je potrebné.

Liečba krčnej cysty

  • Antibiotiká pri infekcii.
  • Chirurgické odstránenie cysty, ak spôsobuje nejaké ťažkosti.